Databeskyttelse

Databeskyttelseserklæring for Parfümerie Akzente GmbH

Generelle henvisninger om omgangen med dine data

Mange tak for din interesse for denne hjemmeside. En omhyggelig og samvittighedsfuld omgang med dine dataer ligger os meget på sinde. Efterfølgende informerer vi dig udførligt om omgangen med informationerne. Du bedes læse denne databeskyttelseserklæring nøje.

Dataindsamling, bearbejdning og brug af personlige data

Parfümerie akzente GmbH, Meisenstr. 12, 74629 Pfedelbach, Tyskland indsamler data under tilvejebringelsen, afslutning og afvikling og justeringer ifm. en bestilling på www.parfumdreams.dk. Disse data indsamles af Parfümerie akzente GmbH, gemmes og bearbejdes og Parfümerie akzente GmbH kan anvende dem under hele aftalens varighed.

Du kan besøge vores hjemmeside uden at angive informationer om din person. Vi gemmer udelukkende data, som ikke er personspecifikke. Det som indsamles er primært din computers IP-adresse, dato, klokkeslet og browsertypen, som anvendes under besøgene af siden. Disse data anvendes udelukkende af os til forbedring af tilbuddet og har ingen indvirkning på din person. Denne IP-adresse slettes fuldstændig efter afviklingen af aftalen.

Anvendelse af data og videregivelse

Personlige data, som du fx. har tilsendt os per e-mail eller via kontaktblanketten (fx. dit navn og adresse eller din e-mailadresse) anvendes kun til korrespondance med dig og bearbejdes kun med det formål, som du har stillet os informationerne til rådighed. Vi anvender de informationer du har meddelt os uden ekstra tilladelse og udelukkende til gennemførelse og afvikling af købsaftalen. Eventelle betalingsdata videresendes kun til det angivne pengeinstitut.

Vi forsiker dig om, at dine personlige data iøvrigt ikke videregives til tredjepart eller anvendes til at forsende reklamer med mindre vi lovmæssigt er forpligtet hertil eller du forud for forsendelsen har givet os udtrykkelig tilladelse hertil. I det omfang vi i forbindelse med gennemførsel og afvikling af forarbejdningsprocessen modtager serviceydelser udefra, gælder kontraktforholdene iht. tysk lovgivning om beskyttelse af privatlivets fred.

Dataopbevaring

Personlige data som vi modtager via denne hjemmeside, opbevares kun indtil det formål, hvormed vi modtog dem, er opfyldt. I det omfang der skal tages højde for handels- og skatteretlige opbevaringsrettigheder, kan opbevaringsretten for bestemte data ligge på op til 10 år.
Vi tilsender vores bestillingsdata og vores generelle forretningsbetingelser til dig per e-mail. Derfor beder vi dig om at opbevare alle dokumenter og informationer, du har modtaget fra os. Du kan også til enhver tid læse de generelle forretningsbetingelser HER. Du finder et overblik over alle tidligere bestillinger i vores kunde-login-område.

Databeskyttelse

Vi sikrer denne hjemmeside og alle øvrige systemer via tekniske og organisatoriske tiltag imod tab, ødelæggelse, adgang, ændringer og spredning af dine data af en uautoriseret person.

Tilbagekaldelse af samtykke

Dersom du har tilsendt os personlige data, kan du til enhver tid igen slette dem. Data til afregnings- og bogholderimæssige formål berøres ikke af en opsigelse/tilbagekaldelse og/eller sletning af data.

Nyhedsbrev

Med en tilmeldelse til nyhedsbrev anvendes din e-mailadresse til reklameformål. Videregivelse til tredjepart foreligger ikke.
Du vil regelmæssigt modtage e-mails fra os om nye tilbud og produkter, som tilbydes på www.parfumdreams.dk.
Ud over de data, du angiver ved registrereingen, gemmer vi følgende informationer: IP-adresse, nøjagtigt tidspunkt.
Anvendelsen af data til forsendelse af et nyhedsbrev kan til enhver tid annulleres uden, at der herved opstår andet end formidlingsomkostningerne iht. basistarifen. I hvert nyhedsbrev er der et link, hvormed du kan annullere anvendelsen.
Hvis du derimod vil slette din e-mailadresse fra liste over modtagere af nyhedsbrevet, skal du bruge „Glemt password“-funktionen www.parfumdreams.dk/User/ForgotPassword. Efter du har indtastet din e-mailadresse og klikket på knappen Tilsend nyt password modtager du et bekræftelseslink. Med bekræftelsen af linket kan du oprette et nyt password og logge dig ind med din e-mailadresse og passwordet. Derefter kan du afbestille nyhedsbrevet på my Parfumdreams - Mine data. Her kan du iøvrigt også se de andre data, der er gemt i din profil.

Service e-mails

Service e-mails bruges til at informere dig når en artikel fra din ønskeseddel igen er til rådighed og gør det muligt for os at sende dig en e-mail vedrørende evaluering efter afviklingen af en bestilling/tilsendelses af produkter.

Databeskyttelseserklæring for brugen af Facebook-plugins (like-knap)

På vores side er der integreret plugins til det sociale netværk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Du genkender Facebook-plugins på Facebook-logo´et eller på „Like-knappen“ (kan godt lide) på vores side. Her finder du en oversigt over Facebook-plugins: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Når du besøger vores hjemmeside oprettes der en direkte forbindelse imellem din browser og Facebooks server via plugin´et. Facebook modtager på den måde information om, at du med din IP-adresse har besøgt vores side. Hvis du klikker på Facebooks „Like-knap“ mens du er logget ind på Facebook, kan du linke indholdet på vores side til din Facebook-profil. Derved kan Facebook forbinde besøget på vores side med din brugerkonto. Vi henviser til, at vi som udbyder af siden ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller til, hvordan Facebook gør brug af dem. Du finder yderligere information herom i databeskyttelseserklæringen fra facebook under https://www.facebook.com/policy.php Hvis du ikke vil, at Facebook kan forfølge besøget til vores hjemmeside, skal du helt enkelt logge dig ud fra Facebook. Kilde: Facebook-disclaimer fra eRecht24.de

På denne hjemmeside anvendes også Produkt Website Custom Audiences fra det sociale netværk Facebook. Dette produkt genererer en ikke-reversibelt, ikke-personligt testsum (hash-værdi) på baggrund af dine brugerdata, som kan videresendes til Facebook til analyse- og marketingsformå. Yderligere information om formål og omfang af indsamlingen af data og den videre forarbejdning og anvendelse af data via Facebook samt dine indstillingsmuligheder for at besktytte din privatsfære fra Facebook finder du blandt andet under: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ und https://www.facebook.com/privacy/explanation. Hvis du ikke ønsker, at der gøres brug af Facebook Website Custom Audiences, kan du forhindre det under https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Databeskyttelseserklæring for anvendelsen af Twitter-plugins

Twitter er en mikroblogging-tjeneste fra den amerianske virksomhed Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107). Hvis du bruger parfumdreams.dk, fx. en af vores hjemmesider, som indeholder en Twitter-knap opretter din browser en direkte forbindelse til Twitters server og knappen aktiveres derfra. Derved videresendes informationen til Twitter om, at den pågældende side er blevet åbnet. Også når du ikke er logget ind kan Twitter indhente brugerdata og gemme dem.
Hvis du klikker på Twitter-knappen på parfumdreams.dk og i det vindue, som åbner sig, klikker på „twittern“ videresender du den twittede information til Twitter. Disse informationer offentliggøres herefter i din Twitter-brugerprofil.
Yderligere information om dataindsamling, behandling og bearbejdning af data via Twitter samt dine rettigheder i den sammenhæng finder du i Twitters databeskyttelseserklæring på http://twitter.com/privacy.

Databeskyttelseserklæring for brugen af Google+

På flere af parfumdreams.dk sider er der integreret en Google+ knap til det sociale netværk „Google+“. Dette sociale netværk drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google+ knappen kender du på +1?
Hvis du anvender parfumdreams.dk og fx. åbner en hjemmeside, som indeholder en Google+ knap oprettes en direkte forbindelse til Googles server og knappen aktiveres derfra. Dermed sendes informationen til Google Inc. om, at den pågældende side åbnes på parfumdreams.dk.
Indholdet på “+1?-knappen oversender Google direkte til din browser og integreres herfra til hjemmesiden. Derfor har vi ingen indflydelse på omgangen med data, som Google har indhentet via knappen. Efter Googles udsagn indhentes der ingen personlige data med mindre, der klikkes på knappen. Kun når medlemmer fra det sociale netværk Google+ logger ind gemmes og bearbejdes data, herunder også IP-adressen.
Hvis du er Google+-medlem og ikke vil, at Google indsamler data om dig via vores hjemmeside, skal du logge ud af Google+ før du besøger vores hjemmeside. Parfumdreams.dk erfarer på intet tidspunkt om og hvornår du har gjort brug af Google+ knappen, men modtager udelukkende en sammenfattet , ikke personspecifik statistik over brugen af Google+-knapperne.
Du kan læse mere om, hvilke data Google anvender til egne formål samt information om den videre bearbejdning og brug af data i Googles databeskyttelseserklæring under http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Dine rettigheder

Dersom du ikke er indforstået med, at dine dataer opbevares eller, hvis dine dataer har ændret sig vil vi finde en måde, hvorpå vi kan slette, spærre eller sørge for, at dine data opdateres (i det omfang det er muligt i henhold til gældende ret). Efter ønske modtager du gratis information om alle personlige data, som Parfümerie akzente GmbH har gemt om dig.

I tilfælde af, at du har spørgsmål vedrørende indhentning, bearbejdning eller anvendelse af dine personlige data og ved information, korrektion, spærring eller sletning af data bedes du henvende dig til:

Parfümerie akzente GmbH, Meisenstr. 12, 74629 Pfedelbach, Tyskland
Databeskyttelsesansvarlig: Daniel Lang
Tel. 80 82 88 25
E-Mail: service@parfumdreams.dk

Links til andre hjemmesider

Vi henviser jævnligt til tredjeparts hjemmesider. Selvom vi nøje udvælger disse tredjeparter kan vi ikke give garanti for rigtigheden og/eller fuldstændigheden af indhold og datasikkerhed og vi hæfter heller ikke herfor når det drejer sig om tredjeparts hjemmesider. Disse databeskyttelseserklæringer gælder ikke for links til tredjeparts hjemmesider.

Information

Iht. tysk lovgivning om beskyttelse af privatlivets fred har du ret til gratis information om dine gemte data samt ret til berigtigelse, spærring eller til at få dem slettet.

Anvendelsen af cookies

Anvendelsen af vores ydelser sker under brug af cookies. I cookien gemmes en vilkårligt genereret session-code. Desuden gemmer vi et affiliate-ID, hvis det foreligger, og den side, hvorfra du er kommer frem til vores side. Forudsætningen er, at du har aktiveret cookies i din browserindstilling. Disse cookies forbliver på din computer og gør det muligt for os at genkende din computer ved dit næste besøg (såkaldte permanente cookies).

Din accept af cookies er ikke en forudsætning for et besøg på vores hjemmeside. Vi henviser dog til, at brugen af indkøbskurv-funktionen og bestillingen af produkter kun er mulig med aktiverede cookies.

Hvad er en cookie?

Cookies og Flash Cookies er små filer, som gemmes på din computer og som indeholder bestemte indstillinger og data, der via din browser overføres til vores system. Man skelner imellem to typer af cookies, såkaldte session-cookies, som slettes så snart du lukker din browser og temporære/permanente cookies, som gemmes i en længere periode eller på ubegrænset tid på et datamedium. De gemte data hjælper os til at kunne vise vores hjemmeside og tilbud så de er tilpasset dine ønsker og gør det lettere for dig at bruge siden idet du ikke er nødt til én gang til at skulle indtaste informationer, du allerede har indtastet en gang.

Hvilken slags cookies anvender parfumdreams.dk?

De fleste af de cookie vi anvender slettes automatisk fra din harddisk når du lukker din browser (ved slutningen af sessionen). Det er derfor de kaldes for session cookies. Session-cookies er for eksempel nødvendige for at du kan bruge indkøbskurv-funktionen på flere af undersiderne. Derudover anvender vi også cookies, som bliver på din harddisk. Ved dit næste besøg kan vi se, at du allerede har besøgt vores hjemmeside før og hvilke informationer og indstillinger du har gjort brug af. Disse temporære eller permanente cookies (med en levetid på 1 måned og op til 10 år) gemmes på din harddisk og sletter sig selv efter den angivne tid. Især disse cookies tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og mere sikkert. Takket være disse filer er det for eksempel muligt at vise artikler på siden, som er nøje afstemt efter dine interesser. Det eneste formål med cookies er på bedst mulig vis at tilpasse visningen efter kundernes ønsker og at gøre det så behageligt som muligt at surfe på vores side.

Hvilke data gemmes i en cookie?

I de cookies som anvendes på parfumdreams.dk gemmer ingen personspecifikke data. De af os anvendte cookies er altså på ingen måde forbundet til personen og/eller kan spore denne person. Ved aktiveringen af cookies får de et identifikationsnummer. Der oprettes på intet tidspunkt en forbindelse imellem identifikationsnummeret og dine personlige data. Dit navn, din IP-adresse eller lignende data, som ville betyde, at en cookie gemmer specifike informationer om dig, foretages på intet tidspunkt. På baggrund af cookie-teknologien modtager vi anonymiserede informationer, fx. om hvilke sider af shoppen, der er blevet besøgt, hvilke produkter der blev kigget på osv.

Hvad er onsite-targeting?

På parfumdreams.dk hjemmeside indsamles data til optimering af reklamer og det samlede onlinetilbud på baggrund af en cookie-teknologi. Disse data anvendes ikke til at identificere dig personligt, men tjener ene og alene til en anonym evaluering af brugen af hjemmesiden. Dine data kombineres på intet tidspunkt med de personspecifikke data, som er samlet hos os. Med denne teknologi kan vi vise dig reklamer og/eller særlige tilbud og ydelser, hvis indhold er baseret på clickstream-analysen (for eksempel reklame, der retter sig efter, at der kun er blevet kigget på sportssko de seneste dage). Det er vores mål på den måde at kunne gøres vores online-tilbud så attaktivt så muligt for dig og vise reklame, som ligger indenfor dit interesseområde.

Anvendes der også cookies fra tredjepart (såkaldte Third-Party-Cookies)?

Parfumdreams.dk arbejder sammen med reklamepartnere, som hjælper med at designe internettilbuddet og parfumdreams.dk-hjemmesiden så den blivere mere interessant. Det betyder, at der efter et besøg på Parfumdreams.dk-hjemmesiden også er blevet gemt cookies fra vores partnere på din computer. Det drejer sig her om temporære cookies, som slettes automatisk efter en forudbestemt tid. Vores partneres cookies slettes i reglen efter få dage eller efter op til 24 måneder, i nogle tilfælde også først efter flere år. Heller ikke vores partneres cookies indeholder personspecifikke data. De gemmes under et bruger-ID-pseudonym. Disse pseudonym-data sammenholdes på intet tidspunkt med dine personspecifikke data.

Vores reklamepartner Heias anvender såkaldte flash-cookies. Heller ikke i forbindelse med denne form for cookies indhentes der personspecifikke data. Dataindsamling og brug sker fuldt ud anonymt. Disse flash-cookies slettes automatisk fra din browser efter få minutter, timer eller dage.

Re-targeting

Vores hjemmeside anvender i den sammenhæng såkaldte re-targeting-teknologi. Vi anvender denne form for teknologi for at kunne præsentere et tilbud, som er mere interessant for dig. Denne form for teknologi gør det muligt for de internetbrugere, som allerede har vist interesse for vores shop og vores produkter at få vist vores partneres reklamer. Vi er overbevidste om, at integrationen af en personificeret, interesseorienteret form for reklame i reglen er mere interessant for internetbrugeren end reklame, som ikke er personspecifik. Integrationen af disse reklamer på vores partneres sider sker på baggrund af cookies-teknologi og en analyse af den forudgående brugeradfærd. Denne form for reklame sker fuldkommen anonymt. Ingen personspecifikke data gemmes og der oprettes heller ikke en brugerprofil med dine personspecifikke data. Deactivate retargeting here.

Jeg samtykker til at såkaldte cookies anvendes og dermed til, at mine brugerdata indhente, gemmes og anvendes. Desuden samtykker jeg til, at mine data gemmes i cookies efter en browser-session og, at de for eksempel ved næste besøg på hjemmesiden igen finder anvendelse. Jeg kan til enhver trække mit samtykke hertil tilbage således, at dataene ikke indsamles fremadrettet mere. Det gør sker ved at jeg blokkerer cookies i min browser.

Hvordan kan jeg forhindre, at der gemmes cookies?

I din browser kan du vælge en indstilling således, at det kun accepteres at gemme cookies, hvis du accepterer det. Hvis du ikke vil blokkere Parfumdreams.dk-cookies, men kun vores partneres cookies, kan du vælge indstillingen „Blokkere cookies fra tredjepart“.

Som regel vises det i menuoversigten i din webbrowser under hjælp-funktionen, hvordan du kan afvise nye cookies og, hvordan du kan blokkere cookies, du allerede har accepteret.

Flash cookies som anvendes via browser add-ons kan afbrydes eller slettes via en ændring af indstillingen for browser-add-on´en eller på producenten bag browser-add-on´ens hjemmeside.

Vi anbefaler, at du afmelder dig helt, hvis du bruger en fælles computer, som er indstillet til at acceptere cookies og flash.

Brugen af Google Analytics

Desuden anvender denne hjemmeside Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „Cookies“, tekstfiler, som gemmes på din computer og som muliggør en analyse af brugen af hjemmesiden. Information indsamlet med cookies om din brug af hjemmesiden overføres i reglen til en server hos Google i USA og gemmes der. I tilfælde af at du aktiverer IP-anonymiseringen på denne hjemmeside bliver din IP-adresse afkortet af Google indenfor medlemesstaterne i den Europæiske Union og andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i særtilfælde overføres hele IP-adressen til en af Googles servere i USA, hvor den herefter afkortes. Efter bemyndigelse fra udbyderen vil Google anvende denne information for at optimere din brug af hjemmesiden og sammensætte rapporter om hjemmesideaktiviteten samt forbedre adgangen til hjemmesiden og internettet med forbundne tjenesteydelser. Den IP-adresse din browser overfører til Google Analytics sammenføres ikke med andre data fra Google. Du kan forhindre, at der gemmes cookies på din computer ved hjælp af en indstilling i din browser-software. Vi gør dog opmærksom på, at du i sådanne tilfælde ikke vil kunne gøre brug af denne hjemmeside i fuldt omfang. Du kan desuden forhindre at Google indsamler data med cookies og om din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) samt forarbejdningen af dine data ved at downloade og installerer den browser-plugin du finder under følgende link DOWNLOAD HER

Tredjepart, inklusive Google, annoncerer på hjemmesider på internettet.
Tredjepart, inklusive Google, anvender cookies til på baggrund af dine tidligere besøg på siden at vise annoncer, som du kunne være interesseret i.
Du kan deaktivere anvendelsen af cookies via Google, hvis du åbner side for deaktivering af Google annoncer. Alternativt kan du deaktivere anvendelsen af cookies via tredjepart ved at besøge deaktivierungssiden for annonceringer.

Brugen af Webtrekk

For løbene at forbedre vores tilbud anvender vi såkaldt trackingteknologi. Til det formål anvender vi ydelserne fra Webtrekk. Til den statistiske vurdering af hjemmesiden gør vi desuden brug af teknologier fra Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin (www.webtrekk.com/en/home). Ved hjælp af tjenesterne fra Webtrekk indsamler vi statistiske data om brugen af vores onlinetilbud. De indsamlede data anvendes til permanent at forbedre og optimere parfumdreams.dk-butikken og vores tilbud og dermed til at gøre dem mere attraktive for dig. Webtrekk GmbH´s databeskyttelse, og den af parfumdreams.dk anvendte web controlling software, er certificeret af TÜV Saarland. Konkret testede man om privatlivets fred overholdes og om datasikkerheden er i orden i forbindelse med indsamling og forvaltning af tracking-data. I forbindelse med brugen af hjemmesiden indsamles og evalueres information indsamlet i din browser. Det kan lade sig gøre ved brug af en cookie-teknologi og såkaldte pixel, som er integreret på hver hjemmeside. I processen indsamles følgende data: Request (den efterspurgte fils filnavn), browsertype/-version, browsersprog, anvendt styresystem, browservinduets opløsnign, skærmopløsning, JavaScript-aktivering, Java til/fra, cookies til/fra, farvedybde, referrer URL, IP-adresse (indsamles anonymt og slettes igen direkte efter afslutningen af din session), tidspunktet for brugen, antal klik, bestillingsbeløb, indkøbskurve og anonymiserede blanketindhold (for eksempel om der angives et telefonnummer). Data der har direkte relation til personen er til enhver tid udelukket. De indsamlede data bruges til at udarbejde anonyme brugerprofiler, som grundlag for hjemmesidestatistikken. De med Webtrekk-teknologien indsamlede data bruges ikke uden samtykke fra den pågældende person til at identificere den besøgende på siden personligt og der indsamles på intet tidspunkt personlige data om personen. Indsamling og opbevaring ved brug af Webtrekk kan til enhver tid afbrydes efter ønske. Dertil kan du anvende følgende link. Ved bekræftelse af linket placeres der en såkaldt Opt-Out-Cookie på din computer. Denne cookie er gyldig i 5 år. Bemærk venligst at dersom du vælger at slette alle cookies, vil også denne cookie blive slettet. Dvs. at hvis du fremadrettet ikke er indforstået med Webtrekks anonymiserede indsamling af data så skal du placere Opt-Out-Cookien igen. Opt-Out-Cookien placeres på en browser og en computer af gangen. Hvis du besøger vores hjemmeside fra hjemmet eller på arbejdspladsen fra forskellige browsere skal Opt-Out-Cookien altså placeres i hver browser og/eller på hver computer.

(Status 01.01.2017)
Ladda ned som PDF
Du behöver Acrobat Reader för att öppna, läsa och skriva ut PDF-filen. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt under följande länk: http://www.adobe.com
(Status 24.03.2015)